#1
Pol Pauwels, Tomas De Groote and Bart Vandeput
28/01/2011

"Globaal betekent het woord ding alles wat niet helemaal niets is. In die zin is ook het kunstwerk een ding, voor zover het hoe dan ook iets zijnds is. Bovendien schrikken we er voor terug om God een ding te noemen, zoals we er ook voor terugschrikken de boer op het veld, de stoker voor de ketel, als een ding op te vatten." Martin Heidegger