# 47 Diederik Peeters

"De 'akousmatikoi' – acousmatici in het Nederlands – was een sekte volgelingen van Pythagoras die verstopt achter een gordijn in stilte naar de redevoeringen van hun Meester luisterden,
zodat de verschijning van de spreker, zijn beeld, hen niet van de inhoud van zijn boodschap zou afleiden."

25/09/2015

Brewery Huyghe
Mongozo